T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl
slide-algemeen

Zorgeloos verzekerd blijven voor ziektekosten via R. Meijer Assurantiën, ook in 2024!

Zoals in de Miljoenennota bekend is gemaakt zullen er in 2024 dingen veranderen voor je zorgverzekering. De zorgpremie stijgt vanwege de stijgende kosten in de zorg, die moeten worden gedekt door de premies. Daarnaast spelen inflatie, de toenemende vraag naar zorg en loonstijgingen voor zorgmedewerkers ook een rol bij de premiestijging.

Iedereen boven de 18 in Nederland en die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te nemen, waarover je zorgpremie betaalt. Vanuit de basisverzekering ben je verzekerd voor deze medisch noodzakelijke zorg, zoals spoedeisende hulp, ziekenhuis- en huisartsenzorg. De basisverzekering wordt wettelijk geregeld en is bij elke zorgverzekeraar inhoudelijk hetzelfde. Bij de aanvullende verzekering beslissen de zorgverzekeraars zelf over de premie, de dekking en wie ze al dan niet accepteren (meestal alleen bij de meest uitgebreide dekking).

Het is verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten als je specifieke zorgbehoeften hebt die niet worden gedekt door het basispakket. Dit is bijvoorbeeld het geval als je regelmatig fysiotherapie of tandheelkundige behandelingen nodig hebt. Een aanvullende verzekering biedt extra dekking voor deze kosten, waardoor je financieel beschermd bent en niet onverwacht voor hoge kosten komt te staan. Er zijn verschillende soorten aanvullende verzekeringen beschikbaar, elk met hun eigen dekking en premie. Het is belangrijk om zorgvuldig te vergelijken welke aanvullende verzekering het beste aansluit bij jouw persoonlijke behoeften, zodat je de benodigde zorg krijgt zonder te veel te betalen.

Maar ook de Basisverzekering kent in 2024 meerdere vormen.

Bij een naturapolis betaalt je zorgverzekeraar de rekeningen voor je zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder (bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis). Je kan alleen van de zorgaanbieders gebruik maken waar je zorgverzekeraar een contract mee heeft. Wil je toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dan is de zorgverzekeraar niet verplicht de volledige kosten te vergoeden.

Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Dit betekent dat je vrij bent om te kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Het maakt niet uit of je zorgverzekeraar een contract heeft met deze zorgverlener. Je krijgt altijd een volledige vergoeding, tenzij deze onredelijk hoog is ten opzichte van andere zorgverleners in NL. Een restitutiepolis is meestal iets duurder dan een naturapolis.

Een combinatiepolis is een combinatie tussen de natura- en restitutiepolis. Je kan zelf kiezen door wie je je laat helpen. Soms moet je de zorgverlener eerst zelf betalen.

De budgetpolis is een vorm van een naturapolis waarbij je bij een beperkt aantal zorgverleners en ziekenhuizen een volledige vergoeding krijgt. Beperkte vrije zorgkeuze maakt dit type polis tot de goedkoopste en is daarmee een populaire zorgverzekering onder studenten. Maar ga je naar een zorgverlener zonder contract, dan kan je een flinke rekening krijgen.

Stad Holland biedt vanaf 2024 een combinatiepolis

Zoals eerder aangegeven is een combinatiepolis dus een combinatie tussen de natura- en restitutiepolis. Je kan zelf kiezen door wie je je laat helpen. Soms moet je de zorgverlener eerst zelf betalen.

Wat houdt de wijziging van restitutiepolis naar combinatiepolis bij Stad Holland nu concreet in?

 

Dit verandert in 2024:

 • Door de ontwikkeling van de kosten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in de wijkverpleging, heeft Stad Holland de keuze gemaakt om bij deze zorgsoorten de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgverleners te beperken.
 • Vanaf 1 januari 2024 vergoed Stad Holland maximaal 75% van het NZa-tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners in de GGZ en wijkverpleging. Alle andere zorg bij zorgverleners zonder contract wordt nog steeds volledig vergoed tot het marktconforme tarief. Daarmee wordt de restitutiepolis per 1 januari 2024 een combinatiepolis.
 • De basispremie bij Stad Holland bedraagt in 2024 € 155,25 per maand (1.863, – per jaar).

 

Dit verandert niet:

 • Je mag nog steeds rekenen op een snelle en zorgvuldige betaling van declaraties.
 • Bij Stad Holland kan je een aanvullende verzekering afsluiten zonder medische acceptatie.
 • Vergoeding voor gecontracteerde zorg blijft gelijk. Er zijn afspraken gemaakt met bijna alle zorgverleners over de kwaliteit en de prijs, ook voor GGZ en wijkverpleging. Wanneer verzekerden naar een gecontracteerde zorgverlener gaan, dan vergoeden zij het tarief dat de zorgverlener in rekening brengt volledig. Buiten een eventueel eigen risico en wettelijke eigen bijdrage is er dus geen sprake van bijbetalingen. De gecontracteerde zorgverleners zijn te vinden in de Zorgzoeker op de website van Stad Holland.
 • Ondanks dat de overheid het verplicht eigen risico op € 385,- heeft vastgesteld houdt Stad Holland een bedrag aan van € 375,- aan eigen risico. Dit betekent dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder, de eerste € 375 aan zorgkosten zelf moeten betalen. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit je aanvullende verzekering.

Overgangsregeling voor verzekerden die al onder behandeling zijn

Voor verzekerden die nu in behandeling zijn bij een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen de GGZ en wijkverpleging geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat verzekerden die aan het einde van 2023 nog onder behandeling zijn, en waarvan de behandeling doorloopt in 2024, een vergoeding krijgen van maximaal 100% van het NZa-tarief. Vanaf 1 januari 2025 wijzigt ook voor deze verzekerden de vergoeding naar maximaal 75% van het NZa-tarief. Voor nieuwe verzekerden geldt deze overgangsregeling niet. De NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de wettelijke taak om prestaties en tarieven, het NZa-tarief, vast te stellen waarmee de zorg wordt betaald.

Tegemoetkoming zorgkosten daalt aanzienlijk

Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een lager inkomen.
In 2024 zal de maximale zorgtoeslag dalen naar € 127,- per maand, in tegenstelling tot de voormalige € 154,-. Of en op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt bereken je makkelijk op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Soms kan je zorgkosten die niet vergoed worden onder bepaalde voorwaarden aftrekken in je belastingaangifte. Je krijgt een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten als je voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • In je aangifte inkomstenbelasting heb je uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken
 • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die je moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen
 • Het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15,-.

 

Drempelbedrag 2023: wanneer je niet het hele jaar een fiscale partner hebt gehad:

 • Inkomen tot en met € 8.603,– geldt er een drempel van € 149,–
 • Tussen € 8.604,– en € 45.695,– geldt er een drempelinkomen van 1,65%
 • Boven € 45.696,– geldt er een drempel van € 753,– + 5,57% van het bedrag boven € 45.695,–

Drempelbedrag 2023: wanneer je het hele jaar een fiscale partner hebt gehad:

 • Inkomen tot en met € 17.206,– geldt er een drempel van € 298,–
 • Tussen € 17.207,– tot en met € 45.695,– geldt er een drempelinkomen van 1,65%
 • Boven € 45.696,– geldt er een drempel van € 753,– + 5,75% van het bedrag boven € 45.695,–

 

Dat geldt niet voor het eigen risico, maar wel voor bijvoorbeeld kosten van een tandarts- of fysiotherapiebehandeling. Ook hierover vind je meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Voor meer informatie over de zorgverzekering van Stad Holland of andere vragen over je verzekeringen zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op 0299-463744 of via info@RMassurantien.nl.

 

Via onderstaande handige link kan je:

 • Naast je basisverzekering zelf je aanvullende verzekeringspakket samenstellen en direct zien wat dit voor de uiteindelijke premie betekent. Wanneer je nog niet weet welke opties het beste bij je passen, kan je meer informatie vinden op de pagina’s over het eigen risico, aanvullende verzekeringen en de betaaltermijnen.
 • De verzekering van Stad Holland vergelijken met de verzekeringen van andere maatschappijen. Je ziet dan de verschillen in prijs en vergoeding van Stad Holland met de verzekeraar van je keuze.

https://www.rmassurantien.nl/ziektekostenverzekering / tabblad “Voor particulieren”

 

 

 


« Terug naar nieuwsoverzicht