T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl
slide-algemeen

Voor ondernemers is continuïteit belangrijk. Schade door brand, diefstal of aansprakelijkheid kan deze continuïteit bedreigen. Vandaar dat wij graag met een goed advies bijstaand.

Hieronder een greep van producten die u als ondernemer nodig kan hebben.

Aansprakelijkheid.

de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen van derden en het toebrengen van letsel, inclusief de gevolgschade. Ook productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid zijn gedekt.

Product- en werkgeveraansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade die is veroorzaakt door gebreken aan het product dat je geleverd hebt. Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van jou als werkgever voor een ongeval, dat je werknemer tijdens zijn werkzaamheden overkomen is. Al je medewerkers (werknemers, uitzendkrachten en stagiairs) zijn standaard meeverzekerd

Bedrijfsgebouwverzekering

Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico op schades die grote financiële gevolgen hebben. Denk daarbij o.m. aan brand, diefstal, waterschade, aanrijding.
de meeste verzekeraars bieden een garantie tegen onderverzekering.

Huurdersbelang

Je bent niet de eigenaar van het pand, maar hebt wel, met toestemming van de eigenaar, veel veranderd cq aangepast aan het pand. Dit noemen wij huurdersbelang. Denk aan extra muren, ramen, lambrisering, elektra, toiletgroep, etc.

Inventaris/ Goederen

De inventaris die je gebruikt voor de inrichting van je kantoor/bedrijfspand. Wij adviseren vaak dit te laten taxeren zodat de verzekerde som juist is en er bij schade geen discussie kan ontstaan.

Bedrijfsschade

Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt je misgelopen nettowinst, de vaste kosten én de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur.

WEGAS

Werkgeversaansprakelijkheid wordt door uitspraken van de Hoge Raad steeds verder aangescherpt. In de jurisprudentie is bepaald dat werkgeversaansprakelijkheid verder gaat dan de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. In het kader van ‘goed werkgeverschap’ kan ook sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid bij een verkeersongeval van een werknemer tijdens werktijd, of het rijden van en naar het werk.

R. Meijer Assurantiën staat voor:

  • Compleet en deskundig verzekeringsadvies
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Het oversluiten van verzekeringen
  • Het correct afhandelen van eventuele schades
  • Het up-to-date blijven van uw verzekeringen
  • Hypotheekadvies op maat
Neem contact op
FZlogo