T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl
header-hypotheken

Tegenwoordig kiest 70% van de huizenkopers voor een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. En dat is niet vreemd.

Vanaf 2013 geven namelijk alleen deze hypotheekvormen nog recht op hypotheekrenteaftrek voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Beide hypotheekvormen lijken veel op elkaar, toch zijn er belangrijke verschillen. Wat zijn de kenmerken en de verschillen?

Belangrijkste kenmerk van deze hypotheekvormen

Het belangrijkste kenmerk van beide hypotheekvormen is de aflossing van de hypotheek tijdens de looptijd. Iedere maand betaalt u een deel van de lening af en wordt de hypotheekschuld dus kleiner. Aan het eind van de looptijd heeft u de hele hypotheek terugbetaald.

Eigenschappen van de annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. Tijdens de gekozen rentevastperiode blijven uw bruto maandlasten gelijk. In de eerste jaren zullen de maandlasten hoofdzakelijk bestaan uit hypotheekrente. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: u betaalt steeds minder rente en u lost elke maand steeds meer af.

rente-aflossing

Een voordeel van de annuïteitenhypotheek ten opzichte van de lineaire hypotheek is de lagere netto maandlasten aan het begin van de looptijd. Dit komt omdat u in het begin meer hypotheekrente betaalt dan verderop in de looptijd. En die hypotheekrente kan worden afgetrokken van uw bruto inkomen. Dit zorgt voor lagere netto maandlasten. Tijdens de looptijd de annuïteitenhypotheek stijgen de netto maandlasten omdat je steeds minder voordeel hebt van hypotheekrenteaftrek. De bruto maandlasten blijven wel gelijk.

Eigenschappen van de lineaire hypotheek

Ook bij deze hypotheek bestaan uw maandlasten uit rente en een bedrag voor de aflossing van de hypotheek. Bij de lineaire hypotheek lost u echter iedere maand hetzelfde bedrag af. Omdat de schuld afneemt, gaat u in de loop van de tijd steeds minder rente betalen. Hierdoor dalen uw bruto maandlasten. De netto maandlasten dalen eveneens.

rente-aflossing-2

Door de hogere aflossing vanaf de start daalt uw schuld sneller dan bij andere hypotheekvormen.

Welke hypotheekvorm is voor mij de beste keuze?

De lineaire hypotheek is goedkoper als u kijkt naar de gehele looptijd van de hypotheek . Omdat u de schuld sneller aflost, betaalt u over de totale looptijd minder hypotheekrente. Toch is de annuïteitenhypotheek de meest gekozen hypotheekvorm van de twee. Bijna twee derde van de nieuw gesloten hypotheken is een annuïteitenhypotheek. Dit komt door de lagere maandlasten aan het begin van de looptijd. De beste vorm van de twee is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is mogelijk dat een combinatie van verschillende hypotheken voor u de beste oplossing is.

Voor 2013

In het verleden kon men ook kiezen voor een hypotheek op basis van een levensverzekering en voor een aflossingsvrije hypotheek. Deze twee vormen worden nu niet meer standaard aangeboden omdat de hypotheekrente van deze vormen niet aftrekbaar is.

Dit zijn de basishypotheken. Daarnaast bestaan er voor diverse doelgroepen aparte hypotheekvormen.

Starters

Voor de starter bestaat er een starterslening. Dit is een lening waarmee je net even meer kan lenen.

Wat is de Starterslening?

De SVn Starterslening is een bijzondere hypothecaire lening. Deze lening gebruik je om je eerste woning aan te kopen en sluit je af naast een reguliere hypotheek bij een bank.

Op de nieuwe woning vestigen wij, net als de bank, een hypotheekrecht. Dat betekent dat je ons met de woning de zekerheid geeft dat wij het geleende geld weer van je terugkrijgen.

De looptijd van de SVn Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. 

Deze hypotheek wordt verstrekt door de gemeente, en niet elke gemeente verstrekt de starterslening.

Daarnaast bestaan er ook producten bij diverse financiers die net even anders zijn.

Neem het product van ASR.
Ga je je eerste huis kopen en vind je lage maandlasten belangrijk? Dan is de WelThuis Startershypotheek misschien iets voor jou. Je kunt kiezen voor een extra lange looptijd tot zelfs 40 jaar. Je betaalt daardoor in totaal meer rente dan bij een looptijd van 30 jaar, maar per maand betaal je minder.

Senioren

Modern,Senior,Couple,Signing,Housing,Contract

Voor de senioren bestaan er diverse vormen van hypotheek om het geld uit de “stenen” te halen zonder dat je hoeft te verhuizen. Enkele voorbeelden:

WelThuis Levensrente hypotheek van ASR
Eenmaal met pensioen wil je optimaal genieten. Heeft u overwaarde op uw huis en wilt u dit geld uit de stenen halen? Of wilt u een andere (levensloopbestendige) woning kopen? Als u de zekerheid wilt van vaste en betaalbare maandlasten, dan is de Levensrente hypotheek van a.s.r. misschien iets voor u.

Met de Levensrente hypotheek heeft u nooit meer zorgen over een rentewijziging of de naderende einddatum van je lening. De Levensrente hypotheek is een aflossingsvrije lening met een vaste rente en zonder einddatum. U houdt dus dezelfde vaste lage lasten zolang u in uw woning woont. U kunt overwaarde verzilveren door een hogere lening te nemen, maar dat hoeft niet. Misschien wilt u alleen uw huidige lening oversluiten naar de Levensrente hypotheek vanwege de vaste lage rente. Ook dat is mogelijk.

De verzilverhypotheek van Florius
Een product voor mensen ouder dan 60 jaar die de overwaarde van hun woning wensen te benutten. Je kan hierbij eenmalig en maandelijks een bedrag opnemen. De maandlast wordt bij de hypotheekschuld opgeteld. Tijdens de looptijd is er dus geen (extra) maandlast.

Wilt u meer weten? Maak een afspraak met onze hypotheekadviseur. Bel 0299-763444

R. Meijer Assurantiën staat voor:

  • Compleet en deskundig verzekeringsadvies
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Het oversluiten van verzekeringen
  • Het correct afhandelen van eventuele schades
  • Het up-to-date blijven van uw verzekeringen
  • Hypotheekadvies op maat
Neem contact op
FZlogo