T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl
slide-algemeen

Schade veroorzaakt door het illegaal afsteken van vuurwerk

Voor de komende eindejaarswisseling is door de overheid een vuurwerkverbod afgekondigd. De verwachting is dat, ondanks dat verbod, tijdens oud & nieuw vuurwerk illegaal zal worden afgestoken.

Daarom informeren wij je over de gevolgen bij het ontstaan van schade of letsel als gevolg van het illegaal afsteken van vuurwerk door verzekerden.

Ontstaat zulke schade en/of letsel, dan zal dit in veel gevallen niet verzekerd zijn en blijft de schade voor rekening van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk. Bij een schadegebeurtenis zal door Nh1816 Verzekeringen waar mogelijk een beroep worden gedaan op de uitsluitingen ‘Opzet / bewuste roekeloosheid’ en/of ‘merkelijke schuld van een verzekerde’.

Derden kunnen een bezitter van het illegale vuurwerk, en – afhankelijk van diens leeftijd – diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt een dergelijke claim toegewezen dan kan de dader c.q. de ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding van de Nh1816 aansprakelijkheidsverzekering en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden.

De Nh1816 is de eerste verzekeraar die met dit bericht naar buiten komt. Onze verwachting is dat vele zullen volgen.


« Terug naar nieuwsoverzicht