T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl

Oudere zelfstandige ondernemers slechter toegang tot hypotheek

Uit onderzoek bij hypotheekadviseurs is naar voren gekomen dat de mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers ouder dan vijftig jaar voor een hypotheek beperkt zijn.

De belangrijkste oorzaak hiervoor lijkt in de geldende regelgeving rond het verstrekken van hypotheken te zitten. Hypotheekaanbieders moeten in hun toetsing vanaf de leeftijd van 57 jaar (10 jaar voor ingang van de AOW) rekening houden met het pensioeninkomen van de aanvragers. Deze regelgeving is van oudsher gericht op aanvragers in loondienst met een pensioen dat is opgebouwd vanuit loondienst.

Een veel voorkomend voorbeeld daarvan is een oudedagslijfrente. Veel geldverstrekkers nemen deze in hun toetsing alleen mee voor het opgebouwde bedrag, niet voor het te bereiken bedrag op einddatum. Bij mensen in loondienst is het echter wel gebruikelijk om uit te gaan van het te bereiken pensioen, ook bij een beschikbare premieregeling. Andere pensioenvoorzieningen van ondernemers als vrij vermogen of de waarde van de onderneming kunnen vaak helemaal niet of beperkt worden meegenomen. En ook doorwerken of goedkoper gaan wonen na pensioendatum kunnen niet worden betrokken in de toetsing.

Wil je weten wat er WEL mogelijk is als ondernemer? Onze hypotheekadviseur Arnold Wijnker rekent dit graag voor.


« Terug naar nieuwsoverzicht