T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl

Opbouw pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

  1. AOW,
  2. Aanvullende pensioenopbouw via de werkgever,
  3. Aanvullende, individuele pensioen- en of lijfrenteverzekeringen.

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Let op! Dit betreft de pensioenregeling voor de werknemer (aanvullende pensioenopbouw via de werkgever)

Overgang naar nieuw pensioenstelsel is gestart op 1 juli 2023

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet is daarmee op 1 juli 2023 ingegaan. Vanaf deze datum geldt een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna zullen de pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Uitwerking Pensioenakkoord

In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in ‘het Pensioenakkoord’.

 Deze wet heeft 3 doelen:

  • Een aanvullend pensioen creëren dat sneller stijgt,
  • Een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw,
  • Een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen die niet meer voor langere tijd bij 1 zelfde werkgever werken.

Wat blijft er hetzelfde?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er?

De afgelopen jaren stegen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omdat er alleen gekeken werd naar de rente op een spaarrekening. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te laten stijgen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kan de waarde van de pensioenen ook dalen. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer bestaat voortaan uit:
alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij het gegeven dat men tegenwoordig niet meer voor langere tijd bij dezelfde werkgever werkt.

Als je het idee hebt dat je een tekort aan pensioen hebt, neem dan contact met ons op voor de diverse mogelijkheden. Ook als je andere vragen over pensioen hebt ben je natuurlijk van harte welkom.

Wij denken graag met je mee!  Bel ons op 0299- 763 444


« Terug naar nieuwsoverzicht