T 0299 763 444 E info@rmassurantien.nl

Kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen bij >25 km/u

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om nieuwe (land)bouwvoertuigen te registreren en vanaf 1 januari 2022 geldt de registratieplicht ook voor bestaande voertuigen.

Eigenaren van bestaande (land)bouwvoertuigen waarvan het kenteken op 1 januari aanstaande nog niet is geregistreerd, hoeven niet direct te vrezen voor een boete. De RDW voorziet een werkvoorraad van naar schatting meer dan 75.000 aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn ingediend, maar niet voor die tijd kunnen worden afgehandeld. Om te voorkomen dat deze voertuigeigenaren worden belemmerd in hun activiteiten, is in afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid een coulanceperiode bepaald van zes maanden, van 1 januari tot 1 juli 2022. Het Openbaar Ministerie en de Politie zullen geen boete uitdelen als bij een staande houding blijkt dat de eigenaar van het (land)bouwvoertuig niet voldoet aan de registratieplicht.

Daarbij moet worden benadrukt dat de coulance alleen geldt voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan de verzekeringsplicht. Ook mag er met een ongeregistreerd voertuig niet harder worden gereden dan 25 km/u. Harder rijden is alleen toegestaan (tot maximaal 40 km/u) als het voertuig is voorzien van een kentekenplaat.


« Terug naar nieuwsoverzicht